VUK 179 için arşiv

VUK Madde 179

SINIF DEĞİŞTİRME: Madde 179 – a) (I) inciden (II) nciye geçiş: İş hacmi bakımından I inci sıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II nci sınıfa geçebilirler: 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci Maddede yazılı hadlerden %20′yi aşan bir nispette düşük olursa, [...]

Yorum yok